”musealia” är ett konstnärligt och dokumenterande forskningsprojekt som startades i Schweiz i samarbete med Edsvik Konsthall.

Det innefattar svenska konstnärers viktigaste verk årsvis. Detta icke-kommersiella projekt syftar till att långsiktigt dokumentera den svenska (samtida) konsten.

Välj ut ditt viktigaste verk / arbete under 2021 och ladda upp det som digital kopia i arkivet (Bildfil: jpg, png, gif, tiff, pdf, maximal 3MG).

Bildfil:
År:
Kort beskrivning:
Efternamn:
Förnamn:
Postnummer / ort: /
e-post:
 Jag godkänner musealias användarvillkor  .
 

For spam detection purposes, please copy
the number 8989890 to the field below:

(please be patient as file uploads)